Alkalmainkra mindenkit szerettel hívunk és várunk


Gyülekezeti élet
Elérhetőségek
Rendszeres alkalmaink
Igehirdetések
Élővíz hírlevél
 Énekkar
Anyakönyvi hírek
Anno-gyülekezeti múlt
Tudástár konfirmálóknak
   és konfirmáltaknak

Versek és írások
Gyülekezeti humor
Fényképalbum
Kapcsolat

 

 

Adónk 2x1%-val támogathatjuk a Magyarországi Református Egyházat: 0066,             

A Reformációért Alapítványon 18376706-1-04 keresztül közvetlenül a gyülekezetünket.

 

Élővíz 2015. december

Élővíz 2016. január

 

Húsvéti alkalmaink:

 • Március 21.24-ig 17 órakor bűnbánati istentiszteletek
 • Március 25. Nagypéntek de. 10 órakor istentisztelet, 17. órakor passió
 • Március 27. Húsvétvasárnap (óraállítás!) de. 8 és 10 órakor a Deák utcában, 14 órakor Mezőmegyeren, 15:30-kor Telekgerendáson úrvacsorás istentiszteletek
 • Március 28. Húsvéthétfő de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet a legátus szolgálatával


Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:

 • Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermekistentisztelet, Konfi+
 • Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren,
 • Minden hónap  1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson,
 • Csütörtökön 18 órakor kátémagyarázatos istentisztelet, azt követően énekkari próba;
 • Kedden 18 órakor bibliaóra:  Keddenként mindig ugyanabban az időben 17 órakor (nyári időszámítás idején ez délután 6 óra) összegyűlünk, hogy a napi igéről beszélgessünk. A lelkipásztori felvezető után mindenki megoszthatja azt az üzenetet, amit az Bibliából megértett, de ha szükséges a lelkészi korrekciót is megkapja hozzá. A hozzászólás természetesen nem kötelező, sokakhoz hasonlóan csendben maradva mások hitéből is lehet építkezni.
 • Minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor   presbiteri bibliaóra,
 • Minden hónap 2. és 4. szerdáján 17 órakor a Református Iszákosmentő   Misszió alkalma.

Hivatali idő:

 •          Hétfő:                   9-12;
 •          Kedd:                  16-17;
 •          Szerda:               szünnap
 •          Csütörtök:           9-12 és 16-17
 •          Péntek:               szünnap


  Egyéb időpontok egyeztetése: 06-20-222-0828

 Heti igehirdetés

 


 Köszönet és kérés  

 • Kedves Testvérünk! Köszönjük, hogy az egyházfenntartás befizetését igyekszik személyesen intézni, mivel így lehetőséget ad arra, hogy személyesen is találkozzunk és elbeszélgessünk. Ezzel elkerülhetőek a névazonosságból adódó esetleges kellemetlenségek is.

  EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

  összegét 2016. évre a teljes jogú egyháztagsághoz 7000.-forintban határozta meg a Presbitérium, a Zsinat ajánlása az éves nettó jövedelem 1%-a. A körlevél mellékletét képező csekket arra az esetre küldjük, ha a személyes befizetés vagy a banki átutalás akadályba ütközik. Az eddigi befizetéseket ezúton is köszönjük. • Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a személyes ügyintézése pl. betegség, vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, akkor a sárga csekkes befizetést részesítse előnyben más egyéb befizetési formák helyett. A közlemény rovatban kérjük, hogy nevét és pontos lakcímét feltüntetni szíveskedjen.

 • Ha rendelkezik netbank szolgáltatással, akkor befizetését  még egyszerűbben megteheti. Lehetőleg a "sárga csekk" menüpontot válassza. A bankszámlaszámunk a kiküldött sárga csekken megtalálható. A "közlemény" rovatban itt is kérjük neve és pontos lakcíme feltüntetését.

 • Kedves Testvérünk! Nevének és pontos lakcímének feltüntetése nagyon fontos. Csak ennek alapján tudjuk egyértelműen teljes jogú tagként nyilvántartani, ami elsősorban a választói névjegyzékbe való bekerülés miatt lényeges. Név- illetve lakcímazonosság családtagok között gyakran előfordul, ezért fontos, hogy a befizető személyét egyértelműen azonosítani tudjuk. Együttműködését és megértését előre is köszönjük.


   
    Szeretettel értesítjük gyülekeztünk tagjait, hogy gyülekezei könyvtárunk rendezése elkészült, így minden vasárnap de. 11-12 óráig     könyvárunk nyitva tart a gyülekezeti ház nagytermében.
 

Közlemények:
 • Aki a lelkipásztor asszony vagy a lelkipásztor látogatását igényli, a templomban található ívre feliratkozhat, vagy a hivatalban, telefonon jelezheti. 
 • Dr. Kovács László ügyvéd ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt gyülekezeti tagjaink számára. Kapcsolatfelvétel a lelkészi hivatalon keresztül.
Bibliaolvasó kalauz

Biblia - revideált

Biblia - Károli fordítás

Református énekeskönyv


Bibliám a mobilom


Heidelbergi Káté kisokos 
Ismerje meg Ön is a hitvallásunkat, a Heidelbergi Kátét 
 Káté kisokos
 
Konfirmációs segítég